Regulament Scărița EVERESTING


1. Organizatorul

Scărița Everesting este un eveniment sportiv, de tip alergarea montană, organizat de Asociația ECO Reghin. Scopul asociației este dezvoltarea durabilă a comunităților situate în zona montană și în cea adiacentă acesteia. Atragerea oamenilor în practicarea activităților ecologice, a sporturilor de masă și a turismului specializat sau de agrement. Toate astea desfășurate în condiții de deplină siguranță, cu respectarea și protejarea mediului înconjurător.

2. Caracteristici generale 

Tot regulamentul de la Scărița EVERESTING este gândit în spiritul libertății, al aventurii și al fairplay-ului. Ideea noastră este de a lăsa cât mai liberă, și cât mai diversă, participarea la acest concurs, dar în același timp în condiții de maximă siguranță pentru toți participanții. Vă rugăm să-l citiți cu multă atenție și acolo unde nu vă este clar ceva să ne întrebați ca să clarificăm orice fel de nelămurire din capul locului. 

Scărița Everesting este o competiție cu caracter montan care înglobează următoarele curse: Scărița EVERESTING, Team UP 4 EVEREST, Half EVERESTING și Scărița CROS 9K. Conceptul Everesting este unul destul de simplu: ai nevoie de o pantă pe care să o urci de atâtea ori până când atingi un total de +8848 de metri, altitudinea Vârfului Everest. ”Panta” pe care am ales-o pentru Scărița EVERESTING este traseul de vizitare, în circuit, al Rezervaţiei Scăriţa Belioara. Este un traseu destul de solicitant, cu aproape 800 de m diferență de nivel pe o distanță de 9 km. Pentru a atinge altitudinea Everest-ului, și să ai numele sculptat pe faimosul nostru perete, trebuie să faci 12 ture. Adică, 108 km cu +8848m. 

Toate cursele se desfășoară pe traseul de vizitare, în circuit, al Rezervaţiei Scăriţa Belioara. Traseul are porțiuni neamenajate şi neprotejate, folosește drumuri publice şi forestiere, poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare şi zone montane accidentate, etc. Diferite segmente ale traseului trec prin localitate, pe pajişti, zone împădurite şi tăieturi, gol alpin (creste, culoare, abrupturi, văi, grohotişuri, păşuni alpine, jnepenişuri, etc.). Toate acestea necesită din partea participantului, experienţă şi cunoştinţe speciale, cum ar fi :

3. Condiții generale

Orice solicitare sau reclamație va fi luată în considerare strict în raport cu prezentul regulament.

Pe parcursul prezentului regulament se definesc următoarele categorii:

Scărița Everesting este o competiție cu probe individuale, și în echipă, de alergare montană, orientare și anduranță care constă în parcurgerea unor trasee montane prestabilite.

Competiția este deschisă tuturor amatorilor acestui sport cât și profesioniștilor. Vârsta minimă pentru înscrierea în concurs este de 18 ani împliniți în ziua cursei, excepție fac minorii de peste 16 ani cu rezultate sportive deosebite, însoțiți de către un adult. Aceștia pot participa numai cu procură notarială de aprobare din partea ambilor părinți sau a tutorelui legal, și adeverință de la medic că sunt apți pentru efort fizic susținut în vedere participării la eveniment de tip alergare montană. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

Traseele sunt marcate cu marcaj turistic în mare proporție iar în zonele în care acesta lipsește sau este deteriorat se intervine cu mijloace specifice de direcționare (bandă plastic, indicator, spray colorat etc.). Vom întâlni și porțiuni scurte neamenajate și neprotejate, drumuri publice și forestiere, pante cu înclinare mare și zone accidentate.

Organizatorii, prin măsurile luate vor încerca să minimizeze riscurile, dar ele nu vor putea fi excluse în totalitate.

4. Reguli (mai) specifice

I. Team UP 4 EVEREST - proba de echipă

La proba de echipă ”Team UP 4 EVEREST” toate echipele participante trebuie să fie formate din 4 persoane. Reguli specifice pentru această probă: 

1. Este permis ca toți concurenții din echipă să fie pe traseu în același timp, cu condiția ca echipa să parcurgă împreună tot traseul. Distanța maximă admisă între coechipieri, pe durata turei de circuit, este de maxim 50 metri de la START până la SOSIRE. Distanța între coechipieri poate fi măsurată în orice moment al cursei iar cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați. 

2. Fiecare tură făcută de către cei 4 membrii ai echipei se va considera validă doar în condițiile menționate mai sus, la punctul 1.

3. Este permis ca doar 2 membrii ai echipei să se afle pe traseu în același timp, cu aceeași condiție: cei doi trebuie să parcurgă împreună tot traseul. Distanța maximă admisă între coechipieri este de maxim 50 metri. Distanța între coechipieri poate fi măsurată în orice moment al cursei iar cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați. 

4. Fiecare tură făcută de către cei 2 membrii ai echipei se va considera validă doar în condițiile menționate mai sus, la punctul 3.

5. Este permis ca doar un membru al echipei să se afle pe traseu la un moment dat cu condiția ca toți ceilalți membrii ai echipei să aștepte la tabăra de bază (în zona de START/SOSIRE).

6. Este permis ca fiecare concurent înscris la proba de echipă Team UP 4 Everest să poată continua la proba individuală de Everesting după ce echipa a finalizat cele 12 ture. Turele făcute deja la proba de echipă se vor adăuga la cele făcute la proba individual.

I. Team UP 2 EVEREST - proba de echipă formată din 2 persoane.

La proba de echipă ”Team UP 2 EVEREST” toate echipele participante trebuie să fie formate din 2 persoane. Cei doi coechipieri trebuie să parcurgă împreună, însumat, 12 ture de circuit pentru a intra în clasament. Adică câte 6 ture de căciulă. Reguli specifice pentru această probă: 

1. Distanța maximă admisă între coechipieri, pe durata turei de circuit, este de maxim 50 metri de la START până la SOSIRE. Distanța între coechipieri poate fi măsurată în orice moment al cursei iar cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați. 

2. Fiecare tură făcută de către cei 2 membrii ai echipei se va considera validă doar în condițiile menționate mai sus, la punctul 1.

3. Este permis ca fiecare concurent înscris la proba de echipă Team UP 2 Everest să poată continua la proba individuală de Everesting după ce echipa a finalizat cele 12 ture împreună cu coechipierul. Turele făcute deja la proba de echipă se vor adăuga la cele făcute la proba individual.

4. Fiecare dintre cei 2 membri ai echipei trebuie să se înscrie pe site și să menționeze echipa. Plata poate fi făcută integral cu cardul, pentru echipă, sau 50-50 de către fiecare dintre coechipieri, prin virament bancar.

II. Scărița CROS 9K 

Este permis ca toți participanții de la cursele de anduranță: Scărița EVERESTING, Team UP 4 EVEREST, Half EVERESTING să ia START-ul la cursa de CROS și să intre automat și în clasamentul cursei Scărița CROS 9K fără alte taxe suplimentare. Am pus această regulă pentru concurenții care vor să mai ”tragă” și să concureze cu cei înscriși la cursa scurtă: Scărița CROS 9K. 

 5. Numărul maxim de concurenți

Pentru a spori siguranța concurenților a fost stabilit un număr maxim de concurenți pentru fiecare cursă în parte, astfel:

La înscriere se aplică regula primului venit (cu taxa achitată și condițiile de participare îndeplinite).

6. Premierea

Se vor premia doar categoriile OPEN Feminin și Open Masculin la fiecare dintre curse. 

Revenim curând cu premiile pe care le vom oferi la ediția 3.0.

7. Înscrierea 

Înscrierile se vor face pe site-ul evenimentului https://www.scarita.run/, accesând secțiunea ”Înscriere”. Declarația pe proprie răspundere și condițiile de participare trebuie acceptate în timpul înscrierii online.

Kit-ul de participare la concurs se va ridica personal de către fiecare participant. Pentru a ridica kit-ul e nevoie ca fiecare participant să îndeplinească condițiile următoare:

Înscrierea se realizează online până la data stabilită de către organizatori. După data limită anunțată de organizatori nu se vor  putea realiza înscrieri. Gestionarea datelor celor înscriși este făcută doar de către organizatorii Scărița EVERESTING conform regulilor GDPR în vigoare. Prin înscriere concurenții acceptă automat regulamentul competiției. Taxa se achită online, cu cardul de credit, prin intermediul unui sistem de plată securizat sau prin virament bancar.

Transferul înscrierii către un alt participant este posibil doar până la data de 15 iunie 2024 și se supune unei taxe de 50 de lei. Organizatorii trebuie înștiințați de transferul către o altă persoană prin email, sau telefonic, înainte de această dată. După data limită transferul către un alt concurent nu mai este posibil. După validarea noului înscris/ă, de către organizatori, atât acesta cât și cel care cedează locul vor primi câte un email de confirmare al transferului. În cazul retragerii din cursă taxa de participare nu va putea fi returnată. Concurentul care își anulează înscrierea va beneficia în continuare de kit-ul de participare. Acesta poate fi ridicat în ziua concursului sau în zilele anunțate de organizatori pe pagina de FB și site, în săptămâna dinainte de eveniment. Se poate ridica cu o copie CI și de către un alt participant, prieten sau rudă.

7. Echipament

Echipamentul obligatoriu pentru participanții la toate probele Scărița EVERESTING:

Echipament recomandat, pe lângă cel obligatoriu: 

Organizatorii pot verifica existența echipamentului obligatoriu asupra participantului pe toată durata cursei.

În seara dinaintea concursului și dimineața, înainte de a se da START-ul, va avea loc o scurtă ședință tehnică, cu detalii despre curse, traseu și echipamentul obligatoriu care va fi adaptat condițiilor meteo din ziua START-ului.

8. Traseul, timpi limită, ore de START.

Orice sportiv aflat în dificultate se poate retrage din cursă din proprie inițiativă. Din motive de securitate retragerea se va face doar la un punct de control și va urma procedura de evacuare anunțată la ședința tehnică, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin mijloace proprii. Retragerea va fi consemnată prin predarea numărului de concurs și anunțarea organizatorilor.

Toți sportivii sunt obligați să acorde ajutor unei persoane aflate în pericol. Juriul va ține cont de timpul în care s-a acordat ajutor.

Timpi limită pentru parcurgerea curselor: 

Orele de START: 

9. Modificarea traseului

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul sau de a anula desfășurarea competiției în caz de vreme nefavorabilă care pune în pericol buna practică sportivă a concurenților.

10. Amânarea/anularea competiției

Organizatorii amintesc faptul că taxa de înscriere, în cazul în care competiția va fi anulată, nu va fi restituită dacă această inconveniență nu le aparține (calamități).

În cazul în care circumstanțele impun acest lucru, organizația își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, traseul, orele de începere, termenele, poziția posturilor de ajutor sau a posturilor de securitate, precum și orice alt aspect legat de buna funcționare a evenimentului.

În caz de forță majoră, condiții meteorologice nefavorabile sau orice altă circumstanță care pune în pericol securitatea concurenților, organizatorul își rezervă dreptul de a decide amânarea startului cu maximum câteva ore, de a modifica timpii limită, de a anula evenimentul, de a anula sau scurta o cursă sau de a opri cursa în derulare.

În circumstanțele descrise mai sus concurentul are posibilitatea de a-și transfera înscrierea pentru una din următoarele 2 ediții.

11. Descalificarea sau penalizarea participantului

Se impune în următoare cazuri:

ATENȚIE: Lăsarea de resturi, ambalaje, echipament, pe parcursul traseelor și/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător vor atrage după sine descalificarea și interdicția de a mai participa la Scărița EVERESTING în viitor.

12. Retragerea din concurs

13. Clasament si premii:

Scărița EVERESTING, Half EVERESTING, Quarter EVERESTING

Team UP 4 EVEREST, Team UP 2 EVEREST

Scărița CROS 9k

Anexa 1

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Odată cu înregistrarea, participantul este de acord că datele cu caracter personal pot fi colectate și transmise unor terțe părți în scopul cronometrării, clasamentelor și rezultatelor, precum și pentru publicarea listelor respective pe internet. Informația este colectată ca parte din înscrierea pentru una dintre cursele Maraton Scaunul Domnului. Pentru nevoile organizației, și în special pentru identificarea fiecărui concurent, în vederea comunicării informațiilor referitoare la participarea sa înainte, în timpul sau după eveniment. Participantul este de acord ca prenumele, numele, țara, data nașterii, numele echipei, numărul de concurs și rezultatele (clasament, timp) să poată fi publicate în toate mediile tipărite, și electronice, relevante pentru eveniment.

Datele alergătorului sunt păstrate în baza de date timp de 10 ani. Această perioadă poate fi reînnoită la fiecare înregistrare și corespunde perioadei legale de păstrare a datelor. Dincolo de acești 10 ani și cu excepția cazului în care alergătorul autorizează organizația să-și păstreze datele, toate datele sunt șterse, cu excepția numelui, prenumelui, datei nașterii, sexului și naționalității alergătorului, pentru a da relevanță clasamentului ediției la care a participat.

În conformitate cu Regulamentele generale privind protecția datelor (EU RGPD 2016/679), orice concurent are dreptul de a accesa și modifica toate informațiile care îl privesc. Acest lucru se poate face prin trimiterea unei solicitări scrise pe adresa de mail [email protected].

Folosirea imaginilor și filmărilor de la eveniment

Pe durata evenimentului Scărița EVERESTING se vor face poze și filmări. Acestea sunt considerate materiale promoționale ce aparțin de drept organizatorilor și partenerilor. Imaginile și filmările se vor folosi de către aceștia în diverse scopuri de promovare și marketing. Acceptând regulamentul de participare la concurs se consideră automat că sunteți de acord să apăreți în aceste materiale și că nu aveți nicio problemă să fiți tag-uit pe rețelele de socializare. În cazul în care nu doriți acest lucru va trebui să ne trimiteți o notificare scrisă în acest sens pe adresa de e-mail: [email protected].